NL · FR
Aankoop attesten en handboeken
Type attest Eenheidsprijs Aantal Totaal Code
Attesten geldig voor het Vlaams Gewest
Reinigingsattest (NL) 40 € 161
Verbrandingsattest (NL) 40 € 162
Keuringsattest (NL) 40 € 160
Attest van periodiek onderhoud (NL)
Dit attest combineert het 'Reinigingsattest' en het 'Verbrandingsattest' voor het Vlaams Gewest
50 € 1600
Attesten geldig voor het Waals Gewest
Attestation de contrôle périodique (FR) 50 € 6790
Attestation de réception (FR) 40 € 680
Attesten geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Attest van EPB-periodieke controle onderhoud (Deel A+B) (NL)
Deel A: Attest van (EPB) periodieke controle/onderhoud van een stooktoestel Deel B : Attest van periodieke evaluatie van het verwarmingssysteem Dit attest dient steeds gecombineerd te worden met bijlage A1* of bijlage A2**
50 € 1805
Attest van EPB-oplevering (Deel C) (NL) 50 € 1820
* Bijlage A1 : Analyseresultaten van de verbrandingsgassen Pn < 1 MW (NL) 40 € 1801
** Bijlage A2 : Analyseresultaten van de verbrandingsgassen Pn ≥ 1 MW (NL) 40 € 1802
Stappenplan (NL/FR) 40 € 168
Diverse attesten
Conformiteitattest/Certificaat opslagtank (NL) 50 € 1650
Attestation de conformité/Certificat réservoir (FR) 50 € 6650
Handboeken
Brandertechniek - Vloeibare brandstoffen 125 € 150
Atmosferische gasverwarmingsketels en ketels met premix gasbranders 30 € 152
Gasverwarmingsketels met ventilatorbrander 30 € 153
Installatie van opslagtanks voor vloeibare brandstoffen
Techniek, transport, controle, ...
100 € 155
Nazicht van opslagtanks voor vloeibare brandstoffen
Wetgeving en handelingen
100 € 156
De gegevens konden nog niet verwerkt worden omwille van volgende fout(en):
- Naam is verplicht
- Voornaam is verplicht
- Firmanaam is verplicht
- BTW is verplicht
- Het ingegeven BTW-nummer is ongeldig
- Straat + nr is verplicht
- Huisnummer ontbreekt
- Postcode is verplicht
- Postcode moet uit 4 cijfers bestaan
- Gemeente is verplicht
- E-mail is verplicht
- Het ingegeven emailadres is ongeldig
- Telefoon is verplicht
- Het ingegeven telefoonnummer is ongeldig
- Straat van leveringsadres is verplicht
- Huisnummer leveringsadres ontbreekt
- Postcode leveringsadres is verplicht
- Postcode leveringsadres moet uit 4 cijfers bestaan
- Gemeente leveringsadres is verplicht
- Je winkelmandje bevat geen items
- Je winkelmandje bevat minstens 1 lijn met negatief aantal
Facturatiegegevens
Naam
Voornaam
Firmanaam
BTW
Straat + nr + bus
Postcode
Gemeente
E-mail
Telefoon
Leveringsadres
Straat + nr + bus
Postcode
Gemeente

 item(s)
TOTAAL excl. BTW  €
BTW (21%)  €
TOTAAL te betalen  €
 
  • Invulboek = 50 drievoudige doordrukattesten
  • Voor het personaliseren van attesten of grote aantallen, gelieve ons te contacteren
  • De eenheidsprijzen zijn exclusief BTW
  • Verzendingskosten zijn inbegrepen in de prijs
  • De bestelde goederen worden pas verzonden na registratie van de betaling van uw factuur
  • Verkoopsvoorwaarden op www.BtecCH.be